Rêber APO

Önder Apo’nun gençliğe ilişkin değerlendirmeleri (4)

Sembol etmesinler demiyorum. Her şeyi şahsımda ne boğmak ne bağlamak gerekir. Fetişleştirmemek gerekir. Herkesin özgürlüğü neyse benimki de öyledir. Ben özgür olduğum oranda halkım özgürdür. Bu hem Türkiye’nin de özgürlüğüdür. Ortadoğu’nun özgürlüğüyle de ilgilidir. Bu diyalektik bağ kurulmuş durumda. Aşırı bireyselleştirme olmamalı, dengeli götürülmeli. Benim burada tutukluluğum halkın tutukluluğudur. Gençliğin böyle anlaması gerekiyor. Bir an önce barışa, halkların birlikteliğine kavuşmak gerekir. Benim özgürlük meselem şahsımla ilgili değildir. Aksi halde ABD ve Avrupa kullanır, çatışma gelişir, Kürtlerin ve Türkiye’nin aleyhine olur.
Benim sağlığım halkın sağlığıyla ilgili olduğu için tartışıyorum. Komplo var derken, bunu söylüyorum. Öyle bir şey kurulmuş ki, benim ölmem gerekiyordu. Ölmemle birlikte, Türk-Kürt savaşı gelişir. Ben bunu hemen uçakta anladım ve ölmemem gerekir dedim. Ya çıkmazı derinleştirme, ya da Barzani ve Talabani’ye gitme. ABD beni buraya tıkıyor, Osman’ı da öne çıkarıyor, beyliğe hazırlıyor.
Reel sosyalist tarzda zaten coşku olmaz. Kurumlarımıza bu dediklerimi hızla taşırın. Gençleri bu çerçevede göreve çağırıyorum. Demokratik Toplumcu Hareket iyi gelişmeli. Sıkıntılar bununla aşılır. Savunmalarım temelinde demokratik bir partileşmeye gidilir. Tıkanma vardı, aşılacak.
Gençlere de selam söyleyin. Onlar da demokratik gençler konfederalizmini geliştirirler. Eskiden Dev-Genç vardı, bunlarda Dem-Genç olabilirler.
O eski Dev-Genç modelini bilen kimse yok mu? Demokratik konfederalizm var. Benim bu demokratik konfederalizm hakkındaki görüşlerimi zamanım olsa biraz daha açardım. Bu tartışılıyor mu? Radyo, TV ve gazetede yeterince tartışılıyor mu?
Yine Demokratik Gençlik Konfederalizmi önemli. Bütün gençler tek çatı altında birleşebilirler. Değişik gruplar içinde yer alabilir. Kültürel, esnek bir örgütlenme olabilir. Bunlar bir çatı altında toplanmalı. İşsiz gençlik de katılmalı. Değişik kültürlerden gençler de katılabilir. Selam ve başarı dileklerimi iletiyorum. Kadın ve gençliğe ilişkin mesajlarım anlaşıldı sanırım. Dem-Genç kendini hızla oluştursun. Sivil toplum kuruluşları yeni bir ruhla çokça kurulsun.

Kürtler öyle akılsız değiller. Özgürlüğü biliyorlar artık. Ben özgürlük alanındaki boşluğu ve önemi bildiğim için özellikle kadın ve gençlik alanında müthiş bir kişilik yaratımına önem verdim. Bu konuda çok yoğunlaştım ve çok önemli bir düzeye ve geri dönülemeyecek bir noktaya geldik. Kürtler artık özgürlüğü bırakmazlar. Bu öyle parayla kıyaslanabilecek bir durum ve kavram değildir. İşte Osman ve diğerlerinin durumu ortadadır. Beş yüz Dolar ve bir karı için kendilerini ne hale getirdiler. Benim kadın sorununa yönelik çözüm önerilerim herkes tarafından, bütün dünya tarafından bilinmektedir. Kadına verdiğimiz bu önem herkesin dikkatini çekmektedir. Hatta zaman zaman bu konu aleyhime döndürülmeye çalışılıyor.
Gençliğe ilişkin şimdi ve daha önce söylediklerimi toparlayarak bir mesaj gönderilmelidir. Kendilerini selamlıyor, başarılar diliyorum.

Gençlik Kongresini yaptı herhalde. Onları da selamlıyor ve başarılar diliyorum. Demokratik Komünalizmin uygulanmasında gençliğin rolü önemlidir.

Önder APO

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir