Önderlik Kütüphanesi

Uygarlık- Maskeli Tanrılar ve Örtük Krallar Çağı

 

Değerli Okuyucular,

Önderliğimizin, bir önder somutunda bir halkı yok etmeye odak-lanmış
olan İmralı sisteminin ağır işkence ve tecrit koşullarında, yok denecek
kadar kıt olanaklarla kaleme aldığı Demokratik Uygarlık Manifestosu’nun
halkımız ve insanlık için taşıdığı önem her geçen gün hak ettiği yere
daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu manifesto, aydın-lattığı tarihimiz,
belirlediği günümüz ve ışıklı kıldığı geleceğimizle temel güç
kaynağımızdır. Salt bir ulusa ya da bir sınıfa ait olmayıp tüm
insanlığındır. Bu kaynağı tüm insanlığın beslendiği bir kaynağa
dönüştürmek yaşam ve mücadele gerekçemizdir.

Şimdiden büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan beş ciltlik Demokratik Uygarlık
Manifestosu’nadönük önemli görüş ve öneriler gelişmiş, bunlar hareketimiz
tarafından özenle değerlendirilmiştir. Gelen görüş ve öneriler
ışığında, Önderlik savunmalarının gözden geçirilmesi uy-gun
görülmüştür.

Bu amaç ekseninde kurulan komisyonumuz tüm savunmaları göz-den
geçirerek belli noktalarda düzeltmeler yapmıştır. Düzeltmeleri-miz
içeriğe ilişkin değildir. Gramer, net olmayan tarihler ile farklı
dille-re çeviride sorun teşkil edecek kavram-deyim-atasözlerinin yazımı
üzerinden bu düzeltmeler yapılmıştır. Düzeltilen cümle ve
kelimelerin taşıdığı anlam özenle korunmuştur. Düzeltmeler yanlış algı
ve değer-lendirmelere mahal vermeyecek tarzda yapılmaya çalışılmıştır.
Bu yolla, İmralı sisteminin tecrit ve imkânsızlıklar içindeki
koşullarında bulunan Önderliğimize, yoldaşlığın gereği doğrultusunda bir
cevap verme amaçlanmıştır.
Demokratik Uygarlık Manifestosu’nun bu haliyle hem
okuyucu açısından daha sade ve anlaşılır olacağına, hem de çevirilerde
kolaylık sağlayacağına inanıyor, selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir